OVER CLAUDINE

Leercoach, regentes wetenschappen en oprichtster leercoachbureau Braintools (sinds 2008).

Als leerkracht Natuurwetenschappen in het Bernarduscollege te Oudenaarde en zelfstandig leercoach begeleid ik al meer dan 30 jaar jongeren tussen 11 en 18 jaar in hun leerproces.

Het is mijn missie om jongeren inzicht en inspiratie te geven in persoonlijke ontwikkeling en leren leren, zodat zij bewuster en zelfstandiger aan hun eigen leersucces en geluk kunnen werken. Ik laat jongeren ervaren dat ze invloed kunnen hebben op hun welbevinden en leerorganisatie zowel op school als thuis!

Met aandacht luister ik naar de klacht en probleempjes van de jongere. Samen zoeken we wat voor de student haalbaar of realistisch is of het beste werkt.

Stap voor stap ontwikkelen cursisten vaardigheden zoals leren plannen, leren begrijpen en iets zelfstandig opzoeken,  schematiseren,  zichzelf vragen stellen, memoriseren, zichzelf controleren en de kracht leren voelen van ‘herhalend leren‘ !

Mijn verhaal

Vroeger wist ik zelf niet goed wat ik kon en wat ik wilde. Ik was verlegen, onzeker en had weinig zelfvertrouwen. Ik wist niet ‘hoe’ ik mijn leerwerk kon organiseren. Ik wist niet hoe ik best kon studeren. Ik luisterde goed in de klas, las de leerstof de avond of ochtend voor de toets nog eens door, memoriseerde kort en dan proestte ik de leerstof er weer uit. Alles met mijn korte termijn geheugen. Wat een foute manier van werken! Maar dat besefte ik toen zeker niet!  Zolang ik er maar door was, was er geen vuiltje aan de lucht. Maar op lange termijn werkt deze methode natuurlijk niet, waardoor in de hogere jaren mijn resultaten ferm naar beneden zag tuimelen en dit ondermijnde opnieuw mijn zelfvertrouwen, enzoverder.. De negatieve spiraal was rond en mijn ontwikkeling stond stil.

Pas veel later ontdekte ik de voordelen van kleine regelmatige actiestappen, van het hebben van een klein beetje meer discipline, van het hebben van een plan en een doel, van een betere leermethode. Het maakte een wereld van verschil en was lang niet zo lastig als ik aanvankelijk dacht.

DAAROM help ik nu jongeren.

Hoe help ik jongeren?

Ik doe niets in hun plaats maar ik geef hen dat kleine mentale duwtje in de rug naar zelfstandigheid. Ik leer hen hun leerproblemen aan te pakken, zodat ze hun doelen en verlangens kunnen verwezenlijken.

Hoe?

  • Door hen confronterende vragen te stellen
  • Door hen inzichten bij te brengen.
  • Door te onderzoeken waar ze wel goed in zijn
  • Door de zwakke kanten aan het oppervlak te brengen

Uiteraard moet de jongere bereid zijn om zijn verantwoordelijkheid in het leerproces te willen dragen, want leren dwingt zich niet. Altijd op een positieve constructieve manier, want schuld aanpraten of negatief benaderen van jongeren helpt niet. De jongere stimuleren om het slimmer en wijzer aan te pakken, dat werkt wel!

Want zonder zelfkennis, geen ontwikkeling. Zonder relativeringsvermogen, geen open geest voor verandering. Zonder zelfvertrouwen, geen vastberadenheid.