DOELGROEPEN

“Hij kan het wel als hij het zou willen”
“Hij is niet gemotiveerd”
“Hij doet niets tijdens ’t jaar”
“Ze moet gewoon wat meer studeren”
“Ze doet wel haar best, maar heeft geen goede methode”

HERKEN JE DEZE UITSPRAKEN?

De cursus is er voor studenten vanaf het zesde leerjaar tot en met hogere studies. Ook voor kinderen met leervertragingen zoals dyslexi, ADHD,… Alsook voor meer- en hoogbegaafden die nooit hoefden te leren en het lastig krijgen naarmate de leerstofhoeveelheid toeneemt.

 1. 12 jaar: 6e leerjaar
  Ideaal als voorbereiding op middelbare studies!
 2. 12-15 jaar: 1ste – 3de middelbaar
  Vele tieners over- of onderschatten zichzelf. Leren leren betekent weten hoe je effectief werkt en weten wat het je opbrengt. Deze training of coaching is een start of goed begin van een lange studie-carrière.
 3. 15-18 jaar: 4de – 6de middelbaar
  Velen zijn begaafd, maar blijven laag scoren. Velen blokken uren en uren maar met een verkeerde studiemethode! Ook voor hen kan deze training een nieuwe start betekenen.
 4. Open trainingen: >18 jaar
  Samen met vrienden, collega’s, studenten of individueel is het mogelijk deze training of workshop te volgen! De algemene doelen blijven dezelfde