Doelgroepen

De cursus is er voor studenten vanaf het zesde leerjaar tot en met hogere studies. Ook voor kinderen met leervertragingen zoals dyslexie, ADHD, ... Voor ook voor meer- en hoogbehaafden die nooit hoefden te leren en het lastig krijgen naarmate de leerstofhoeveelheidtoeneemt!

 1. 12 jaar: 6de leerjaar
  Leuker leren leren: Ideaal als voorbereiding op middelbare studies!
 2. 12 - 15 jaar: 1ste - 3de middelbaar
  Vele tieners over- of onderschatten zichzelf... Leren leren betekent weten hoe je effectief werkt en weten wat het je opbrengt. Deze training of coaching is een start of goed begin van een lange studie-carrière.
 3. 15 - 18 jaar: 4de - 6de middelbaar
  Velen zijn begaafd ... maar blijven laag scoren. Velen blokken uren en uren maar misschien met een verkeerde studie-methode ! Ook voor hen kan deze training een nieuwe start betekenen.
 4. Open trainingen: > 18 jaar
  Samen met vrienden, collega's, studenten of individueel is het mogelijk deze training te volgen! De algemene doelen blijven dezelfde.