Doelen

Leermoeilijkheden ? Leerproblemen ? Leerstoornis ?

Braintools is een trainingsaanbod om iedereen die wil, aan te zetten actief hun leerproces te onderzoeken en te verbeteren.

Via opdrachten, oefeningen en toepassingen ontwikkelen de cursisten stap voor stap belangrijke vaardigheden zoals opstellen en uitvoeren van een goede planning, het schematiseren van een tekst of efficiënt memoriseren.

Daarnaast wordt inzicht verworven in het leerproces en hoe dit voor henzelf best werkt. Cursisten leren zichzelf te motiveren en stapsgewijze nieuwe leermethodes op te bouwen.

Deze training is een combinatie van oude maar degelijke studiemethoden met inzichten uit het recentere wetenschappelijke onderzoek over de werking van het brein.

Integratie van de aangeboden methode in het eigen studeergedrag is het uiteindelijke doel. Op het einde zijn evaluatiegesprekken met de ouders voorzien.