Doelen

  • "Hij kan het als hij zou willen"
  • "Hij is niet gemotiveerd"
  • "Hij doet niets tijdens 't jaar"
  • "Ze moet gewoon wat meer studeren"
  • "Zij doet wel haar best, maar heeft geen goede methode"

Herken je deze uitspraken?

Braintools is een saanbod om iedereen die wil, aan te zetten actief hun leerproces te onderzoeken en te verbeteren.

Via opdrachten, oefeningen en toepassingen ontwikkelen de cursisten stap voor stap belangrijke vaardigheden zoals opstellen en uitvoeren van een goede planning, het schematiseren van een tekst, efficiënt memoriseren, zichzelf controleren en de kracht en voordelen van het herhalen leren voelen.

Er wordt inzicht verworven in het leerproces en hoe dit voor henzelf best werkt. Jongeren leren zichzelf te motiveren en stapsgewijze nieuwe leermethodes op te bouwen.

Integratie van de aangeboden methode in het eigen gedrag is het uiteindelijke doel.

Verkennende gesprekken en evaluatiegesprekken met de ouders zijn voorzien en altijd gratis.